Zaproszenie do składania ofert na dostawę samochodu dostawczego typu Furgon

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na dostawę samochodu dostawczego typu Furgon:

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem " DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO TYPU FURGON" w terminie do dnia 14 października 2016 roku do godziny 11:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowo-ofertowy

Istotne postanowienia umowy

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 716 32 60 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 do 16:00, piątek w godzinach od 8:00 do 14:00

Zaproszenie do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego spółki za 2015 rok

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące:

  1. Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
  2. Sporządzenie pisemnego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 wraz z rzetelną opinią dotyczącą sytuacji majątkowej Spółki uwzględniającej wynik finansowy za 2015 rok.

Ostateczny termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem pisemnej opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki upływa dnia 10 marca 2016 roku.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 716 32 60 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 do 16:00, piątek w godzinach od 8:00 do 14:00

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem " OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO" w terminie do dnia 30 października 2015 roku do godziny 15:00. Za datę złożenia oferty uważa sie datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie bedą rozpatrywane.

Regulamin ogłoszenia ofertowego

Zaproszenie do składanie ofert na usługę badania sprawozdania finansowego spółki za 2014 rok.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące:

  1. Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
  2. Sporządzenie pisemnego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 wraz z rzetelną opinią dotyczącą sytuacji majątkowej Spółki uwzględniającej wynik finansowy za 2014 rok.

Ostateczny termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem pisemnej opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki upływa dnia 10 marca 2015 roku.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 716 32 60 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 do 16:00, piątek w godzinach od 8:00 do 14:00

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem " OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO" w terminie do dnia 28 listopada 2014 roku do godziny 15:00. Za datę złożenia oferty uważa sie datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie bedą rozpatrywane.

Regulamin ogłoszenia ofertowego

Zaproszenie do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego spółki za 2013 rok

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące:

  1. Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
  2. Sporządzenie pisemnego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 wraz z rzetelną opinią dotyczącą sytuacji majątkowej Spółki uwzględniającej wynik finansowy za 2013 rok.

Ostateczny termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem pisemnej opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki upływa dnia 10 marca 2014 roku.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 716 32 60 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 do 16:00, piątek w godzinach od 8:00 do 14:00

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem " OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO" w terminie do dnia 20 listopada 2014 roku do godziny 15:00. Za datę złożenia oferty uważa sie datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie bedą rozpatrywane.

Regulamin ogłoszenia ofertowego

Zaproszenie do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego spółki za 2012 rok

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujące:

  1. Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
  2. Sporządzenie pisemnego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 wraz z rzetelną opinią dotyczącą sytuacji majątkowej Spółki uwzględniającej wynik finansowy za 2012 rok.

Ostateczny termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem pisemnej opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki upływa dnia 29 marca 2013 roku.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 716 32 60 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 do 16:00, piątek w godzinach od 8:00 do 14:00

Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem " OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO" w terminie do dnia 12 grudnia 2012 roku do godziny 15:00. Za datę złożenia oferty uważa sie datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie bedą rozpatrywane.

Regulamin ogłoszenia ofertowego

Zaproszenie do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego spółki.

Regulamin