Wybór oferty na usługę badania sprawozdania finansowego spółki za 2018 rok

WYBÓR OFERTY

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, przyjęła uchwałę dokonującą wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 złożoną przez:

  • MISTERS AUDYTOR ADVISER Spółka z o.o. z siedzibą ul. Wiśniowa 40 lok. 5, 02-520 Warszawa.

 

Uchwała nr 2/2019

Zaproszenie do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego spółki za 2018 rok

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące:

  1. Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018
  2. Sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania.

Ostateczny termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem pisemnej opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki upływa dnia 25 marca 2019 roku.

Szczegółowe zasady określa Regulamin Ogłoszenia Ofertowego. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 716 32 60 lub (22) 716 32 52 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 do 16:00, piątek w godzinach od 8:00 do 14:00

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem " OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO" w terminie do dnia 12 lutego 2019 roku do godziny 14:00.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Regulamin ogłoszenia ofertowego

Wybór oferty na usługę badania sprawozdania finansowego spółki za 2017 rok

WYBÓR OFERTY

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, przyjęła uchwałę dokonującą wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 złożoną przez:

  • Biuro Biegłych Rewidentów "Eko-Bilans" Spółka z o.o. z siedzibą ul. POW 29/3, 90-248 Łódź.

 

Uchwała nr 1/2018

Zaproszenie do składania ofert na dostawę samochodu dostawczego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na dostawę samochodu dostawczego:

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, sekretariat - pokój 1.17, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem " DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO" w terminie do dnia 20 grudnia 2017 roku do godziny 11:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowo-ofertowy

Istotne postanowienia umowy

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 728 354 414 - Pan Marek Juchniewicz, od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 do 14:00, piątek w godzinach od 9:00 do 13:00

Zaproszenie do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego spółki za 2017 rok

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące:

  1. Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 (t.j. na dzień 31.12.2017r.).
  2. Sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania.

Ostateczny termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem pisemnej opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki upływa dnia 16 marca 2018 roku.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 716 32 60 lub (22) 716 32 52 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 do 16:00, piątek w godzinach od 8:00 do 14:00

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem " OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO" w terminie do dnia 5 stycznia 2018 roku do godziny 14:00.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Regulamin ogłoszenia ofertowego

Zaproszenie do składania ofert na dostawę samochodu dostawczego typu Furgon

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na dostawę trzech samochodów dostawczych typu Furgon:

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, sekretariat - pokój 1.17, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem " DOSTAWA TRZECH SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH TYPU FURGON NIE OTWIERAĆ PRZED 31.10.2017" w terminie do dnia 31 października 2017 roku do godziny 11:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowo-ofertowy

Istotne postanowienia umowy

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 728 354 414 - Pan Marek Juchniewicz, od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 do 14:00, piątek w godzinach od 9:00 do 13:00

Wybór oferty na usługę badania sprawozdania finansowego spółki za 2016 rok

WYBÓR OFERTY

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, przyjęła uchwałę dokonującą wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 złożoną przez:

  • Zespół Biegłych Rewidentów "SPEC" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą ul. Sejneńska 51/301, 16-400 Suwałki.

 

Uchwała nr 1/2017

Zaproszenie do składania ofert na dostawę samochodu dostawczego typu furgon

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na dostawę samochodu dostawczego typu Furgon:

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, sekretariat - pokój 1.17, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem " DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO TYPU FURGON" w terminie do dnia 10 marca 2017 roku do godziny 11:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowo-ofertowy

Istotne postanowienia umowy

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 728 354 414 - Pan Marek Juchniewicz, od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 do 14:00, piątek w godzinach od 9:00 do 13:00

Zaproszenie do składnia ofert na dostawę dwóch samochodów dostawczych typu Furgon

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na dostawę dwóch samochodów dostawczych typu Furgon:

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem " DOSTAWA DWÓCH SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH TYPU FURGON" w terminie do dnia 15 lutego 2017 roku do godziny 11:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowo-ofertowy

Istotne postanowienia umowy

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 728 354 414 - Pan Marek Juchniewicz, od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 do 14:00, piątek w godzinach od 9:00 do 13:00

Zaproszenie do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego spółki za 2016 rok

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:

  1. Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
  2. Sporządzenie pisemnego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 wraz z rzetelną opinią dotyczącą sytuacji majątkowej Spółki uwzględniającej wynik finansowy za 2016 rok.

Ostateczny termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem pisemnej opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki upływa dnia 10 marca 2017 roku.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 716 32 60 lub (22) 716 32 52 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 do 16:00, piątek w godzinach od 8:00 do 14:00

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem " OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO" w terminie do dnia 30 grudnia 2016 roku do godziny 14:00.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Regulamin ogłoszenia ofertowego